Monday, March 19, 2018

Se izvestuvaat studentite  deka casovite so prof. d-r Luciana Guido Schrempf  od 19.03.2018 do 23.03.2018,  nema da se odrzat.

Wednesday, March 14, 2018

Стипендии Универзитетот во Саленто

Се известуваат студентите дека можат да аплицираат за петмесечни стипендии за престоја на Универзитетот во Саленто (Лече). Стипендиите се однесуваат на овој семестар и избраните студенти би требало да  заминат во Италија во април.
Рокот на пријавување е до 31.03.2018.

Конкурс и формулари:

Bando Borse di studio Università del Salento


Формулар за апликација

За повеќе информации студентите можат да се обратат кај проф. д-р Руска Ивановска Наскова.

Monday, March 12, 2018

Se izvestuvaat studentite deka casovite so prof. d-r Luciana Guido Schrempf vo vtornik, 13.03.2018 i petok, 16.03.2018 nema da se odrzat poradi boleduvanje na profesorkata.
Se izvestuvaat studentite od prva i cetvrta godina deka casovite so prof. d-r A. Sarzoska vo vtornik, 13.03.2018 nema da se odrzat.

Thursday, March 8, 2018

Se izvestuvaat studentite deka casovite so prof. d-r Luciana Guido Schrempf vo petok, 09.03.2018 nema da se odrzat poradi boleduvanje na profesorkata. Casovite ke bidat odraboteni vo termin koj ke bide dogovoren so profesorkata.