Tuesday, June 20, 2017

оцени книжевност

Се известуваат студентите, доколку има кандидати не си ги земале оцените по некој од испитите по книжевност, дека тоа ќе може да го сторат во четврток, 22 јуни во 9.45 часот.

Friday, June 16, 2017

Se zamoluva studentkata so broj na indeks 25653 da pise mejl na profesorkata A. Gjurcinova -agjurcinova@flf.ukim.edu.mk  vo vrska so ocenata po knizevnost.

Thursday, June 15, 2017

Романтизам

Положиле: 27719 = 8, 27718 = 9, 27713 = 7
да се јават на устен дел: 27065, 27715, 21822
Увид. оценки и устен: петок, 16 јуни, 11 часот

Хуманизам и ренесанса

Положиле:
28321 = 8, 27709 = 7, 27834 = 6, 28305 = 10, 28297 = 8, 28300 = 10, 28295 = 7, 28304 = 9
Увид и оценки: петок, 16 јуни, 11 часот.