Wednesday, May 25, 2016

Поезија

Писмениот испит го положиле: 25655, 25672, 24485.
Устен испит: четврток, 26 мај во 12 часот.
Во истиот термин да дојде и бр. 25677 за испитот Роман

Tuesday, May 24, 2016

Резултати: Вовед во фонетика и морфологија на италијанскиот јазик 1 и Синтакса на италијанскиот јазик 1

Писмениот испит го положиле:

Вовед во фонетика и морфологија на италијанскиот јазик 1
27707

Синтакса на италијанскиот јазик 1
25670

Увид и устен испит: 25.05.2016 (среда) во 9ч.


Kонечни резултати Романтизам

27183 = 70,5 =8
27689 = 88=9
26445 = 85,5=9
27163 = 89,5=9
27181 = 80=8
27162 = 84=9
26441 = 73=8
27168 = 87,5=9
27186 = 85,5=9
27167 = 84=9
27161 = 66=7
27165 = 86=9
27178 = 93=10

Увид и впишување оцени: среда, 25 мај во 11.30 часот. 

Sunday, May 22, 2016

Risultati dell'esame di Pratica della traduzione dal macedone verso l'italiano

Ha superato l'esame

21822 - 7

Trascrzione del voto sul libretto mercoledi' 25 maggio alle 14

Pratica della traduzione dall'italiano al macedone - risultati

27065 - 6, 26936 - 5
La trascrizione dei voti sui libretti e la visione dei compiti: mercoledi' 25 maggio alle 14.00.