Wednesday, April 27, 2016

Резултати од вториот колоквиум Италијански јазик Ц2

Положија:

26189


37
26194 39
25849 33,5
25726 37,5
26707 38,5
27078 38,5
27764 34,5
27750 32,5
26229 36
27806 36
27761 35
27776 38
26531 38,5
27809 31,5
27810 33,5
26715 36
27785 31
27725 30
27803 25,5
27728 37,5
27801 22,5
26554 39
28101 22
28042 39
22458 26
27921 40
27745 38,5
27861 39
27730 36,5
28110 27,5
28090 36,5
27787 30
27752 33
27741 28

Не положи:
27779

Thursday, April 14, 2016


Wednesday, April 13, 2016


Почитувани колеги,

Во рамките на клиничката настава на часовите по социолингвистика на италијанскиот јазик  ќе биде вклучен и  Роберто Тамборини (истакнат стручњак од практиката) одличен познавач на правната, економската и  градежната терминологија со работно искуство во Македонија и во Италија. Во последниве неколку години сведоци сме на се поголемата побарувачка на специфични јазични компетенции  од страна на нашите дипломирани студенти. Токму од тие причини, се со цел нивно подобро вклопување на пазарот на трудот во земјата и во странство   вклучувањето на стучњак од соодветната област  ќе ги збогати и надополни наставните содржини по предметот социолингвистика на современиот италијански јазик.     

Со задоволство  Ве покануваме на предавањата што ќе се одржат во  четврток на 14.04 и на 21.04. од  9,40  до 11 во МИМЕЦ 

Се напоменува дека е задолжително присуството на студентите од четврта година.

проф. д-р Александра Саржоска

Wednesday, April 6, 2016

Risultati della prima parte dell'esonero di Storia e Cultura italiana 2

Punteggio minimo 25 massimo 50

Hanno superato la prova:

27176 - 35
27169 - 40
27168 - 38
27177 - 37
27179 - 27
27556 - orale
27162 - 45
27166 - 29
27161 - 32
27163 - 50
27167 - 42
26442 - 44
27170 - 34
27178 - 42
25654 - 27
27165 - 47
27686 - 29
27181 - 45
27689 - 42
27183 - 45
26448 - 35

Visione dei compiti 7.04.2016 a lezione!!!