Thursday, January 29, 2015

Почетоците на италијанската книжевност                                Бр.индекс          тест       експозе    вкупно  оценка
  
        26451,                   10,          15           =25         7
                                25658,                   4,            10           =14         5
                                27557,                   15           18           =33         9
                                27689                    17,          14           =31         8
                                27182,                   5,5          8             =13,5      5
                                27686,                   11           12           =23         6
                                27187,                   3              13           =16        5
                                27168,                   18           18           =36         9
                                27687,                   13           10           =23         6
                                27163,                   20           20           =40         10
                                27176,                   18,5        17           =35,5      9
                                25684,                   4              5             =9          5
                                27170,                   16           18           =34         9
                                27177,                   18           16           =34         9
                                27183,                   16           19           =35         9

Увид и впишување на оцените: вторник, 3 февруари, 11 часот.

Wednesday, January 28, 2015

Известување

Се известуваат студентите што не донеле индекс за впишување на оценките по италијански јазик 5, 7, практика на превод 1 дека тоа може да го направат на 29 јануари во 12 часот.
Се известува студентката 26438 да донесе пријава по практика на превод 1.

Италијанската поезија на 20 век

Писмениот испит го положиле: 
25659, 24940, 24921, 24916, 26438,  24917, 19193, 25656, 25665, 24519, 25697, 25660, 25662, 25649
Условно: 19218, 24545, 24946, 24931, 25654, 25676, + Роман: 24935
Писмениот испит не го положиле: 23695, 25667, 25653, 24926, 25650


Увид и устен испит: понеделник, 2 февруари, 11 часот 

Tuesday, January 27, 2015

Известување - усни испити

Се известуваат студентите дека усните испити кај
Проф. Д-р  Александра  Саржоска, закажани за четврток (29.01) се откажуваат и се презакажуваат за понеделник, (02.02) во 10 часот

Monday, January 26, 2015

Резултати од испитот по практика по превод од ит. на мак и од мак на ит. јазик 1

26438 - 9, 25663 - 7, 25683 - 5, 25653 - 6, 24946 - 5, 25669 - 6, 25670 - 5, 24964 - 5, 25668 - 5
Увид и впишување на оценките 27.01. во 12.00.