Monday, January 23, 2017

Резултати од испитот по Теорија на превод и толкување 2
27065     8 (осум)
21822     5 (пет)
26463     5 (пет)
27184     5 (пет)
26936   * условно
Увид во тестовите на 26.01.2017 од 10.00 - 11.00 часот

Sunday, January 22, 2017

Критика и Роман

Писмениот го положиле:
Критика : 25660, 24921*, 19741*
Роман: 25672
Устен испит: 1.02. (среда) во 9.30 часот

Saturday, January 21, 2017

Италијански јазик ектс 7 - резултати од писмениот дел

Писмениот дел од испитот го положиле:
26455, 26448, 26460, 26459, 26440, 26442*, 26441, 26447, 26443, 26457.
Усниот дел и увид во писмените: 23.1.2017 во 11 часот.

Италијанската драма и театарот на ХХ век - резултати писмен

Да се јават на устен: 26443, 24942*, 21717*
Устен испит и увид во писмените: 31.1.2017 во 10 часот.

Резултати од писмениот дел од испитот по италијанска поезија на ХХ век

Да се јават на устен: 25014, 27163, 21308*, 25682*, 27183*, 27689*
Усниот испит и увид во писмените: 31.1.2017 во 10 часот.