Monday, September 22, 2014

Катедрата за италијански јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“  во Скопје, на 29 и 30 септември 2014 г., организира Меѓународен семинар на тема Работејќи за Европа (Working for Europe.com) во соработка со Универзитетот Католика дел Сакро куоре (l'Universita' Cattolica del sacro cuore)од Милано. Заинтересираните наставници по италијански јазик, апсолвенти и студенти од четврта година на Катедрата по италијански јазик и книжевност  треба да ја пополнат Пријавата и да ја испратат на наведените адреси. Не е предвидена никаква котизација за учество на Семинарот а прифатените учесници ќе добијат Сертификати за учеството.МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР
Работејќи за Европа - Working for Europe.com
29-30 септември 2014
(Мултимедијален центар на Катедрата за италијански јазик и книжевност)

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО

Да се испрати на :


до 24/09/2014


Име:
Презиме :


Установа во која предава италијански јазик:Адреса:

Година на дипломирање и насока:


Телефон:
E-mail :


Sunday, September 21, 2014

Izvestuvanje za prva godina

Se izvestuvaat studentite deka prezentacijata za izborni predmeti ke se odrzi vo ponedelnik, 22.09.2014 vo 11.00h vo golemiot amfiteatar (A3).

Monday, September 15, 2014

Средба со студентите од втора година

Средба со ЕКТС координаторот за избор на модули и изборни предмети: 16.09.2014 (вторник) во 10ч, МЦ.

Friday, September 12, 2014

Предавање на проф. Армандо Њиши

Се покануваат сите студенти на Катедрата за италијански јазик и книжевност на предавањето на проф. Армандо Њиши од Ла Сапиенца Универзитетот во Рим, на тема
ДЕКОЛОНИЗАЦИЈА И ТРАНСКУЛТУРАЛИЗАМ
што ќе се одржи во МЦ во вторник, 16 септември, во 11 часот.
Предавањето ќе биде на италијански јазик.

Tuesday, September 9, 2014

RISULTATI DELL'ESAME DI CULTURA E SOCIETA' ITALIANA 2

Hanno superato l'esame:

1) 24917 - 7
Gli studenti potranno prendere visione dei compiti lunedi' 15 settembre alle ore 14