Sunday, February 12, 2017

Ги известуваме студентите при Катедрата за италијански јазик и книжевност дека и оваа недела 13-17.02.2017 библиотеката ќе работи од 11 до 13 часот.

Wednesday, February 8, 2017

Известување за трета година

Се известуваат студентите дека часот по предметот Италијанскиот роман на 20 век од четврток 9 февруари во 9.40 часот се откажува и се презакажува за во понеделник, 13 февруари во 11.20 часот. Средба со предметниот наставник пред МЦ, кадешто ќе се прецизира точната просторија.
Проф. д-р Анастасија Ѓурчинова

Sunday, February 5, 2017

Ги известуваме студентите при Катедрата за италијански јазик и книжевност дека од 06.02 до 10.02 библиотеката ќе работи од 11 до 13 часот.

Saturday, February 4, 2017

РЕЗУЛТАТИ ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК Ц1

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК Ц 1 ОДРЖАН НА 30.01.2017
ред.бр.
бр.на индекс
оценка
1.       
27252
8
2.       
28041
7
3.       
28351
8
4.       
27958
9
5.       
28378
10
6.       
28342
6
7.       
26772
9
8.       
28010
7
9.       
28625
10
10.   
27969
9
11.   
28603
9
12.   
27256
7
13.   
28022
9
14.   
28036
10
15.   
26821
10
16.   
28078
9
17.   
27383
8
18.   
27856
6*
19.   
26773
8
20.   
28070
9
21.   
28000
6
22.   
27071
9
23.   
27236
9
24.   
26546
9
25.   
28430
9
26.   
27571
7
27.   
28368
8
28.   
28633
9
29.   
27947
6
30.   
27251
8
31.   
27862
8
32.   
28052
7
33.   
27901
10
34.   
26771
7
35.   
28611
6
36.   
27357
5
37.   
27329
8
38.   
27249
8
39.   
27971
8
40.   
27407
9
41.   
22987/13
10
42.   
26567
9
43.   
25997

44.   
27790

45.   
28076
5
46.   
27893
5
47.   
28454
5
48.   
27357
5

Студенти со бр. на индекс 25997 и 27790 задолжително да се јават кај предметниот професор во среда, 8.2.2017 во 11.20 МЦ (термин за час) и да донесат пријави!
Увид во тестовите  среда, 8.2.2017 во термин за час.

Сите студенти задолжително да ги донесат индексите во среда  во 11.20 во МЦ за впишување на оценките.  Дополнително нема да се впишуваат оценки!