Tuesday, August 30, 2016

Соопштение

Се известуваат  студентите  коишто треба да го полагаат усниот  испит  по Италијански јазик 2  и  Италијански јазик 4   дека  истите  се  презакажуваат  за  01.09.2016 (четврток) во 10 часот.

Реазултати од писмениот испит по Италијански јазик 2

Усниот испит  и  увидот  во  писмената ќе се изведат  на 31.08.2016 (среда) во 9.30ч.

Резултати од писмениот испит по Италијански јазик 4

Усниот испит  и  увидот  во писмената ќе се изведат  на 31..08.2016 (среда) во 10 часот.
Резултати од испитот по Теорија на преведување и толкување 1
Испитот го положиле:
26936 - 6 (шест) 
 26936 - условно (да се јави во терминот за увид)
Увид на 29.08. од 9 до 10 часот

Студентите што не положиле Теорија на преведување и толкување 1 и Методика на наставата по италијански јазик 1 да се јават кај предметниот професор во терминот за консултации

Sunday, August 28, 2016

Pratica della traduzione dall'italiano al macedone

Lo studente con la matricola 26936 non ha superato l'esame.
Visione dei compiti mercoledi' 31 agosto alle 11.30.